Konverents “Turism looduskaitsealadel” toimub 14.- 15. septembril Suure-Kõpu mõisas Viljandimaal. Loodusturismi foorumil osalevad nii looduskaitse ametnikud, turismiettevõtjad, kaitsealade elanikud kui muud huvilised.
Esindatud on Soomaa, Matsalu, Lahemaa rahvuspargid ja mitmed teised Eesti kaitsealad, osalevad ka külalised Lätist, Leedust, Soomest, Poolast, Ukrainast, Portugalist, Slovakkiast ja Sloveeniast.

Kolm küsimust, millele konverentsil vastuseid otsitakse:
– Kuidas saab turism toetada elurikkuse säilimist?
– Kuidas saab turism toetada kultuuripärandi hoidmist ja kaitsmist?
– Kuidas saab turism looduskaitsealadel toetada kohalike inimeste heaolu?

Ettevõtja Marika Mann analüüsib põhjusi, miks Eestis loodusturism ei arene nii nagu me sooviks. Kaja Lotman räägib rahvusvahelises koostöövõrgustikus EUROPARC peituvatest võimalustest. Annika Anton Majandusministeeriumist tutvustab riiklikku turismipoliitikat. Kogu päevakava leiab siin: http://www.tipulooduskool.ee/sooulikool/aastaseminar

Saabuvad sündmused

Lõuna-Eesti fookus

Lõuna-Eesti rikkalik ja mitmekesine kultuur on hea pinnas kultuuripuhkuse arendamiseks.

Kultuur

Lõuna-Eestis on palju perepuhkuse objekte, mis teeb siinsest piirkonnast nr.1 perepuhkuse sihtkoha.

Pere

Imekaunis, eripalgeline ja lõõgastav Lõuna-Eesti loodus on külaliste meelitamiseks paljulubav!

Loodus

Kuulsad ja rahvarohked spordiüritused, võimsad kontserdid, meeleolukad festivalid - Lõuna-Eestis toimub!

Üritused

Traditsiooniline suitsusaun, morderne spaa - Lõuna-Eestis saab lõõgastuda ja tervist kosutada.

Lõõgastus

Koostöö

Teeme koostööd Lõuna-Eesti, Eesti ja välismaiste organisatsioonide, valitsusasutuste, haridus- ja teadusasutuste ning ettevõtetega.

Areng

Osaleme Lõuna-Eesti toodete ja teenuste arendamises, standardite ja kvaliteedikriteeriumite välja töötamises, arendamises ja kontrollimises. Anname sisendit ja osaleme nii Lõuna-Eesti- kui Eesti arendus- ja planeerimistegevustes.

Turundus

Koordineerime ja viime ellu Eestit ja Lõuna-Eestit kui reisisihti tutvustavaid turundustegevusi nii sise- kui välisturgudel.

Projektid

Algatame, osaleme ning viime ellu Lõuna-Eesti arengut soodustavaid ja toetavaid projekte.

Info

Kogume, analüüsime ja tagame Lõuna-Eesti informatsiooni, sh turismiinfo olemasolu erinevates kanalites ja infosüsteemides, sh riigi turismiinfosüsteem ja turismiinfo jaotuskanalid, osaleme infojaotuskanalite planeerimises ja arendamises.

Koolitus

Korraldame õppeprogramme, konverentse, seminare, koolitusi, pakume professionaalset valdkonnapõhist nõustamist.