Eestis tegutseb loomemajanduse valdkonnas ca 28 000 inimest ning loomeettevõtete umbkaudne arv on 5400. Loomemajanduskeskusi on loodud Tartus, Tallinnas ja Viljandis, kuid loomemajandus pesitseb ka paljudes teistes toredates kohtades üle Eesti. Juba seitse aastat tegutsenud MTÜ Loov Eesti on võtnud enda kanda heade uudiste, kasulike koolituste, vajalike kontaktide ning huvitavate projektide koordineerimise kogu loomemajanduse sektoris üle Eesti.

Nüüd on kõigil lõunaeestlastel võimalus olla kaasatud Loov Eesti+ Maa projekti tegevustes:

  • osaleda koolitustel ja üritustel
  • kandideerida arenguprogrammidesse
  • olla infovõrgustikus  ning kaasatud erinevatesse tegevustesse.

Ikka selleks, et meie regioonis juba tegutsevad või alles oma ettevõtluse ideed otsivad inimesed, saaksid oma häid mõtteid reaalsuseks muutma hakata. Programmides osalemine sobib  nii turismiettevõtjatele, toidutootjatele, koostöövõrgustikele, käsitöölistele, disain-, reklaamiteenuste pakkujatele, kunstnikele jpt loomevaldkonnas tegutsejatele.

Sel sügisel  alustab Loov Eesti 8-kuulise veebipõhise personaalse arendusprogrammiga PESA, kus koostöös Eesti juhtivate konsultantidega vormitakse ideest läbilöögivõimeline toode või teenus. Just PESA’st on saanud alguse oma tähelennu mitmed edukad loomeettevõtted, kes tänaseks tegutsevad juba ka välisturgudel.

Kutse PESA programmis osalemiseks. Täida avaldus PESA programmi kandideerimiseks hiljemalt 24.oktoobriks!

Lisainfot veebipõhise arenguprogrammi PESA kohta leiad siit. Vaata PESA vilistlaste lugusid siit.

SA Lõuna-Eesti Turism vahendab infot ja koordineerib Loov Eesti+Maa projektitegevusi Lõuna-Eesti regioonis. Rohkem infot www.looveesti.ee.

 

 

 

Saabuvad sündmused

Lõuna-Eesti fookus

Lõuna-Eesti rikkalik ja mitmekesine kultuur on hea pinnas kultuuripuhkuse arendamiseks.

Kultuur

Lõuna-Eestis on palju perepuhkuse objekte, mis teeb siinsest piirkonnast nr.1 perepuhkuse sihtkoha.

Pere

Imekaunis, eripalgeline ja lõõgastav Lõuna-Eesti loodus on külaliste meelitamiseks paljulubav!

Loodus

Kuulsad ja rahvarohked spordiüritused, võimsad kontserdid, meeleolukad festivalid - Lõuna-Eestis toimub!

Üritused

Traditsiooniline suitsusaun, morderne spaa - Lõuna-Eestis saab lõõgastuda ja tervist kosutada.

Lõõgastus

Koostöö

Teeme koostööd Lõuna-Eesti, Eesti ja välismaiste organisatsioonide, valitsusasutuste, haridus- ja teadusasutuste ning ettevõtetega.

Areng

Osaleme Lõuna-Eesti toodete ja teenuste arendamises, standardite ja kvaliteedikriteeriumite välja töötamises, arendamises ja kontrollimises. Anname sisendit ja osaleme nii Lõuna-Eesti- kui Eesti arendus- ja planeerimistegevustes.

Turundus

Koordineerime ja viime ellu Eestit ja Lõuna-Eestit kui reisisihti tutvustavaid turundustegevusi nii sise- kui välisturgudel.

Projektid

Algatame, osaleme ning viime ellu Lõuna-Eesti arengut soodustavaid ja toetavaid projekte.

Info

Kogume, analüüsime ja tagame Lõuna-Eesti informatsiooni, sh turismiinfo olemasolu erinevates kanalites ja infosüsteemides, sh riigi turismiinfosüsteem ja turismiinfo jaotuskanalid, osaleme infojaotuskanalite planeerimises ja arendamises.

Koolitus

Korraldame õppeprogramme, konverentse, seminare, koolitusi, pakume professionaalset valdkonnapõhist nõustamist.