Olede oodet XI Mulgi konverensile 23.11.2017 Tõrva linnan Tõrva Gümnaasiumi saalin (Puiestee 1, Tõrva) Mulgimaal.

Austusege,

MKI vanemb                                  MKI juhateje

Maido Ruusmann                         Kaja Allilender

 

Kava

Päevä juhatep Urmas Tuuleveski

10.30 Ommukune kohvi ja ende kirjapanemine

11.00 Akatus

Muusikage terviteve Tõrva muusikakooli latse. Tervitusesõna

11.15 - 12.00 Asjaliguld aakirjandusen, ettevaatliguld esiendest. Ingrid Veidenberg Meediakuul ja Eesti Päevaleht

12.00 - 12.30 Mulke ostureisi 19. aastesaal ja nende mõju. PhD Kersti Lust Helsingi Ülikoolist

12.30 – 13.15 Mulgi rahvanimetuse saamise luust. Kust mulgi endele nime saive? PhD Taavi Pae Tartu Ülikoolist ja PhD Kersti Lust Helsingi Ülikoolist

13.15 – 13.40 Kohvijuumine

13.40 – 14.15 Luu ja inimese. Mulgi luu. Kirjamiis Heiki Raudla

14.15 – 14.40 Mulgi elämuskeskus. Mulke tulevene maamärk!? MKI vanemb ja Tõrva valla vallavanemb Maido Ruusmann

14.40  - 15.00 Mulgimaa Uhkuse 2017 välläkuulutemine

Ammatiketi andmine tulevesele MKI vanembele 

15.00 Päevä kokkuvõtmine ja lõpetus 

Saabuvad sündmused

Lõuna-Eesti fookus

Lõuna-Eesti rikkalik ja mitmekesine kultuur on hea pinnas kultuuripuhkuse arendamiseks.

Kultuur

Lõuna-Eestis on palju perepuhkuse objekte, mis teeb siinsest piirkonnast nr.1 perepuhkuse sihtkoha.

Pere

Imekaunis, eripalgeline ja lõõgastav Lõuna-Eesti loodus on külaliste meelitamiseks paljulubav!

Loodus

Kuulsad ja rahvarohked spordiüritused, võimsad kontserdid, meeleolukad festivalid - Lõuna-Eestis toimub!

Üritused

Traditsiooniline suitsusaun, morderne spaa - Lõuna-Eestis saab lõõgastuda ja tervist kosutada.

Lõõgastus

Koostöö

Teeme koostööd Lõuna-Eesti, Eesti ja välismaiste organisatsioonide, valitsusasutuste, haridus- ja teadusasutuste ning ettevõtetega.

Areng

Osaleme Lõuna-Eesti toodete ja teenuste arendamises, standardite ja kvaliteedikriteeriumite välja töötamises, arendamises ja kontrollimises. Anname sisendit ja osaleme nii Lõuna-Eesti- kui Eesti arendus- ja planeerimistegevustes.

Turundus

Koordineerime ja viime ellu Eestit ja Lõuna-Eestit kui reisisihti tutvustavaid turundustegevusi nii sise- kui välisturgudel.

Projektid

Algatame, osaleme ning viime ellu Lõuna-Eesti arengut soodustavaid ja toetavaid projekte.

Info

Kogume, analüüsime ja tagame Lõuna-Eesti informatsiooni, sh turismiinfo olemasolu erinevates kanalites ja infosüsteemides, sh riigi turismiinfosüsteem ja turismiinfo jaotuskanalid, osaleme infojaotuskanalite planeerimises ja arendamises.

Koolitus

Korraldame õppeprogramme, konverentse, seminare, koolitusi, pakume professionaalset valdkonnapõhist nõustamist.