Dokumendid

Sihtasutuse põhieesmärk on turismi arengut soodustavate ja toetavate projektide väljaselgitamine ja nende teostamine, samuti projektide prioriteetsuse ja koordineeritud läbiviimise  tagamine regiooni kui terviku arengust lähtudes.

 

Tutvu meie põhikirja, Turismiseaduse ja Sihtasutuste seadusega

  

SA stiil

SA Lõuna-Eesti Turism stiiliraamat

 

SA tegevuskavad

SA Lõuna-Eesti Turism tegevuskava 2016

SA Lõuna-Eesti Turism tegevuskava 2015

SA Lõuna-Eesti Turism tegevuskava 2014

 

SA Lõuna-Eesti Turism majandusaasta aruanded

SA Lõuna-Eesti Turism majandusaasta aruanne 2015. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne.

SA Lõuna-Eesti Turism majandusaasta aruanne 2014

SA Lõuna-Eesti Turism majandusaasta aruanne 2013

SA Lõuna-Eesti Turism majandusaasta aruanne 2012. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne.

SA Lõuna-Eesti Turism majandusaasta aruanne 2011

SA Lõuna-Eesti Turism majandusaasta aruanne 2010

SA Lõuna-Eesti Turism majandusaasta aruanne 2009

 

SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu koosolekutel vastuvõetud otsused

Otsused 2015-2016

Otsused 2013-2014

 

Lõuna-Eesti arendajate koosolekute protokollid

13.09.2017 koosolek Rahvusarhiivis Noora