Koostöö Lõuna-Eestis, Eestis, naaberriikides

Teeme tihedat koostööd turismiarendusorganisatsioonidega Lõuna-Eesti ja kogu Eestis, kohalike omavalitsustega, EAS Turismiarenduskeskusega, erialaliitudega, LEADER tegevusgruppidega, ettevõtjatega, naaberriikide organisatsioonidega.

 

Toodete ja teenuste arendamine Lõuna-Eestis

Aitame nõuga kaasa olemasolevate teenuste ja toodete arendamisele ning uute loomisele. Piirkonna arendamise seisukohalt on väga oluline, et meil on siin võimekaid ja põnevaid turismitooteid ja -teenuseid, mis külastajaid piirkonda toovad.

 

Lõuna-Eesti turundus

Peamised turundustegevused viime ellu välisturgudel, aga teeme ka siseturu tegevusi. Anname välja piirkonna trükiseid; koorideerime/osaleme välismessidel ja -tootetutvustusseminaridel Soomes, Lätis, Leedus, Venemaal; kirjutame külastajaartikleid; jagame ilusaid pilte Lõuna-Eesti Instagrami kontol; postitame huvitavat inglisekeelsel Facebooki kontol koostöös Tartumaa Turismiga; siseturu teavitamiseks postitame eestikeelsel Facebooki kontol.

 

Lõuna-Eesti jaoks oluliste projektide algatamine, koordineerimine, läbiviimine

Algatame, koordineerime, osaleme, viime läbi piirkonna arenguks olulisi projekte. Käimas on Tööstuspärandi projekt, ettealmistamisel veel huvitavaid piirkonda rikastavad projektid.

 

Info kogumine ja jagamine

Koondame infot uuringute ja statistika kohta ning avaldame seda oma kodulehel ja uudiskirjades.

 

Koolitmine, nõustamine, turismialaste sündmuste korraldamine

Korraldame piirkonna ettevõtjatele koolitusi. Igal aastal toimub SA Lõuna-Eesti Turismi korraldusel Lõuna-Eesti turismikonverents.