26.-28.jaanuar 2018 - Adventur 2018, Vilnius, Leedu

Messi üldinfo

Messipinna plaan

Messi reeglid

Messil osalemise tingimused

Messi 3x3 m standardboks

Mööblitarvikute hinnad

Kommunikatsioonitarvikute hinnad

Lõuna-Eesti eksponentide paiknemine Adventur 2018 pinnal - joonis

Lõuna-Eesti eksponentide paiknemine koos laudadega Adventur 2018 pinnal - joonis

Adventur infofail osalejatele

Taustaseina variandid 1-4

Taustaseina variant 5

Taustaseina variant 6

Taustaseina variant 7

Taustaseina variant 8

Taustaseina variant 9

Taustaseina variant 10

Lõplik taustasein

 

2.-4.veebruar 2018 - Balttour 2018, Riia, Läti

Messil osalemise tingimused

Messipinna plaan

Lisade hinnad

Boksi valgustuse hinnad 

Lõuna-Eesti eksponentide paiknemine Balttour 2018 pinnal - joonis

Lõuna-Eesti eksponentide paiknemine Balttour 2018 pinnal koos laudadega - joonis

Balttour infofail osalejatele

 

Messide eelarve tabel