SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu liikmed

Rein Org - nõukogu esimees      Valgamaa      Valgamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht      reinorg@gmail.com 
Jaan Õunapuu Tartu linn  Tartu abilinnapea jaan.ounapuu@raad.tartu.ee   
Hannes Soosaar Jõgevamaa  Saare vallavanem  hannessoosaar@saarevv.ee 
Ly Voolaid  Võrumaa  Pintmann Grupp OÜ tegevjuht  ly.voolaid@kubija.ee  
Aare Anderson  Tartumaa  Luunja vallavanem aare@luunja.ee 
Angela Aru Viljandimaa Viljandi Turismiinfokeskuse infokonsultant    angela.aru@vol.ee  
Vello Saar Põlvamaa AS Värska Sanatoorium juhataja vello.saar@spavarska.ee 
Ivar Unt Valgamaa Valga Maavalitsus ivar.unt@valgamv.ee 
Inge Oopkaup   Rahandusministeeriumi esindaja inge.oopkaup@fin.ee